EN DE TR

Takvim

Takvim

Basın

Basın

Videolar

Videolar

İletişim

İletişim

REKABET
GÜCÜ

Öne
Çıkanlar

1

Türkiye’nin Makinecileri Aquatech Amsterdam Fuarı’ndaydı...


daha fazlası

Global Acting – Türkiye Makine Sanayi Şans ve Fırsatlar


daha fazlası

Türkiye’nin Makinecileri Blechexpo Fuarı’na katıldı


daha fazlası

Türkiye’nin Makinecileri Aquatech Amsterdam Fuarı’ndaydı...


daha fazlası

Sektöre
Bakış

3

Türkiye'nin Yükselen Sektörü: MAKİNE


Türk makine sektöründeki üretim son 10 yılda iki kattan fazla artmıştır. Hızlı gelişimi ve sahip olduğu potansiyel ile Türk Makine Sektörü, Türkiye ekonomisindeki ve ihracatındaki payını her geçen gün artırmaktadır. Türk makine ihracatının, Türkiye'nin toplam ihracatında payı ise % 9,3'tür.

daha fazlası

Kurumlar

4

Projeler

5

Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar


Projenin genel yapısı; proje yan ortakları olan ve üyelerimiz arasından seçilen 10 adet Türk firmasının Almanya’da, eğitim ihtiyaç analizi sonucu öne çıkan 2 başlıkta (Endüstri 4.0 Başta Olmak Üzere Modern Üretim ve Üretimde Tasarım Teknikleri (2016) ve Üretimde Kaynak Verimliliği Optimizasyonu (2017) kısa dönemli eğitim almaları; akabinde Polonya ve Türkiye’de gerçekleşecek ve Polonya ortağının iştirak sağlayacağı, firma ziyaretleri ve bilgi alışverişleri kapsamındaki atölye çalışmaları ile işbirliği zincirinin sağlanması üzerinedir.

daha fazlası

Türk Makine Kalites


Bir ürün uygunluk markası olan TURQUM, ürünün önceden belirlenmiş olan standartlara ve teknik şartlara uygunluğunun belgelendirme süreci sonunda onaylanması ile ürüne iliştirilen bir logodur.

daha fazlası

Ar-ge Proje Pazarı


Ulusal anlamda tüm illeri kapsayacak ilk Makine ve Aksamları Ar-Ge Proje Pazarı, Makine İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenmektedir. Bu etkinliğin düzenlenmesindeki temel amaç; ar-ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, yaygınlaşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ve altyapı sıkıntısı ile gerçekleştirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulmasıdır.

daha fazlası

Türkiye'nin Makinecileri “Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle” Etkinliğini Gerçekleştirdi.


Türkiye'nin Makinecileri, kadınların makine sektöründe istihdamını artırmak üzere “Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle” projesini 2 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği basın toplantısı ile duyurdu.

daha fazlası

Makine Sektörü Kadınlarla Güçlenecek


Türkiye’nin Makinecileri ve MAKFED olarak sektörün önde gelen kadın girişimci, yönetici ve mühendis adaylarını bir araya getirerek, sektörde kadın istihdamını artırmak için çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçladığımız “Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle” projemizi başlattık.

daha fazlası
Projeler
Yayınlar

Sosyal Medya

6